Základní umělecká škola Nová Role

 

Navštívili jste stránky Základní umělecké školy v Nové Roli. Naleznete zde základní stručné informace o škole. Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném a pro předškoláky v Přípravné estetické výchově. Žáci se tak připravují pro následné vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Žáci výtvarného i hudebního oboru se každoročně účastní celé řady přehlídek, festivalů a soutěží.