Hudební obor

Studijní zaměření : Přípravné studium

Studijní zaměření Přípravné studium I. se uskutečňuje před I. stupněm základního studia ve vyučovacích předmětech Přípravná nástrojová výuka, Přípravná hlasová výuka, Přípravná sborová výuka a Přípravná hudební výchova.

Je určeno pro žáky ve věku 5 let (studium trvá 2 roky) a 6 let (studium trvá 1 rok), kteří si již zvolili studium konkrétního hudebního nástroje, sólového nebo sborového zpěvu. Vyučovací předmět Přípravná hudební výchova v tomto studijním zaměření probíhá kolektivně po celý školní rok. V případě, že žák nastoupí ke studiu ve věku 5 let, absolvuje 1. i 2. ročník přípravného studia. V přípravném studiu je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Žáci získávají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje nebo zpěvu.

Učební plán: Přípravné studium


První stupeň základního studia

Pro žáky ve věku od 7 let ( počítáno v den nástupu do studia ) je určeno studium Prvního stupně základního studia. Žáci dochází na dva předměty : Hra na zvolený nástroj ( či výuka zpěvu ) a Hudební nauka.  Součástí výuky jsou i klavírní korepetice a pravidelná vystoupení v rámci cyklů veřejných či interních koncertů naší ZUŠ, popřípadě interních přehrávek jednotlivých tříd nebo oddělení.

Dále je pro žáky dostupná možnost docházet do předmětů Komorní hra, Hra v orchestru nebo pěvecký sbor.  Tyto předměty jsou do 5. ročníku nepovinné. V nich si žáci upevňují dovednosti souhry s dalšími nástroji.

Studium prvního stupně je ukončeno Absolventským koncertem a na žádost žáka je možné pokračovat ve studiu Druhého stupně.

Shrnutí:

  • Hra na zvolený nástroj ( nebo zpěv ): 1 hod.týdně/ 1 žák.
  • Hudební nauka: 1 hod. týdně/ max. 20 žáků. Platí pro všechny žáky až do 5. ročníku Prvního stupně.
  • Komorní hra, Hra v orchestru nebo pěvecký sbor: 1 hod. týdně/ kolektivní výuka. Povinné pro všechny žáky od 5. ročníku Prvního stupně.

Druhý stupeň základního studia

Pro žáky ve věku od 14 do 17 let ( počítáno v den nástupu do studia ) je určeno studium Druhého stupně základního studia. Žáci dochází na dva předměty. Hra na zvolený nástroj a poté Hra v souboru nebo Hra v orchestru nebo pěvecký sbor. Hra na zvolený nástroj probíhá výhradně v režimu individuální výuky.

Studium je zakončeno Absolventským koncertem.

Shrnutí:

  • Hra na zvolený nástroj ( nebo zpěv ): 1 hod.týdně/ 1 žák.
  • Komorní hra, Hra v orchestru nebo pěvecký sbor: 1 hod. týdně/ kolektivní výuka