Orchestrální hra

Vyučovací předmět Orchestrální hra se vyučuje od šestého ročníku I. stupně základního studia. Vyučovací předmět orchestrální hra je realizována prostřednictvím orchestru ZUŠ. Žák může být na doporučení učitele zařazen do vyučovacího předmětu orchestrální hra i v nižším ročníku pokud prokáže potřebné znalosti a schopnosti. Výuka orchestrální hry může být organizována 1 x 14 dní, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu vyučovacích hodin. Vyučovací předmět orchestrální hra může být s ohledem na individuální potřeby žáků vyučován v blocích. Orchestrální hra může být vyučována i jako samostatné studijní zaměření.

Vyučující:

Jaromír Marouš

Zkoušky orchestru 2023/2024

středa:    od 18:00