Sólový zpěv

1. Sólový zpěv

Studijní zaměření se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech: Sólový zpěv, Sborový zpěv a Hudební nauka.

Během výuky se žáci naučí poznat svůj hlas, osvojí si kultivovaný pěvecký a mluvený projev a užijí si radost ze společných vystoupení, kde nejde pouze o sólové výkony.

V individuální výuce se zaměřujeme na interpretační dovednosti, mezi které patří ovládnutí pěvecké techniky, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla a zpěv z listu. Klademe důraz na správné tvoření tónů opřených do rezonance, pevnou dechovou oporu a zřetelnou výslovnost. Jde o vědomou práci s hlasem zapojením celého těla.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

2. Sborový zpěv

Studijní zaměření se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech: Sborový zpěv a Hudební nauka. Během výuky se žáci učí podřídit  celku a postupně se odpoutávat od jednohlasu. Studium sborového zpěvu napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti žáka.

3. Vyučující

Karel Švec: sólový zpěv, sborový zpěv