Pedagogický sbor


V naší škole vyučují pouze pedagogové s potřebným uměleckým vzděláním a zapálením pro předávání svých zkušeností dalším mladým nadějným studentům. Naším cílem je, aby se každý žák do hudební školy těšil a rád vzpomínal na léta strávená v naší škole.  Jaromír Marouš, DiS.

ředitel školy

kytara, elektrická kytara, zobcová flétna, pozoun

Vztah k hudbě získal v dětství. Navštěvoval tehdejší LŠU v Nové Roli u učitelů Miloše Hojdy, Josefa Jiskry a Josefa Navrátila. Byl členem dětské dechové hudby Rolavanka pod vedením pane Miroslava Březiny a pana Jana Gebouského. Vystudoval konzervatoř v Teplicích hru na pozoun ve třídě pana prof. Miroslava Poláka a hru na kytaru u pana prof. Jana Záruby. Celoživotně se věnuje tzv. taneční hudbě, zpívá a hraje na kytaru, trombon a baskřídlovku v tanečních a zábavných kapelách. Od roku 2003 se věnuje také výuce na ZUŠ. Pedagogickou praxi získával v ZUŠ Nová Role, ZUŠ Horní Slavkov a ZUŠ Loket.

Tel: 725 925 089

mail: novarolezus@gmail.com


Bc. Lucie Ritzerová

zástupce ředitele školy

příčná flétna, zobcová flétna, přípravná estetická výchova, hudební nauka

Absolventka Konzervatoře Plzeň: obor příčná flétna ve třídě prof. Jana Ostrého (titul DiS.). Studium oboru Sdružená uměnovědná studia na FF MU v Brně (titul Bc). Další profesní rozvíjení v oblasti muzikoterapie a arteterapie na FF Plzeň. Pedagogická praxe od roku 2006. Za svých studií obdržela Čestné uznání v mezinárodní soutěži Concertino Praga, spolu s flétnovým kvartetem Blofeld Quartet získala 1.cenu s titulem laureát na soutěži Karla Dietterse z Diettersdorfu a v roce 2006 se s HG triem umístila na 2.místě v téže soutěži. Na Soutěži konzervatoří se umístila na 2.místě (1.místo nebylo uděleno). Aktivně se zúčastnila mistrovských kurzů a seminářů u významných flétnistů a pedagogů H.Schmeisera, M.Braunsteinerové, W. Hazelzeta, R. Trevisaniho a V. Pratse.
V současné době je zástupkyní ředitele v ZUŠ Nová Role, kde také vyučuje hudební nauky, přípravnou estetickou výchovu (hudební část) a hru na příčnou a zobcovou flétnu. Získané vědomosti z oblasti muzikoterpie aktivně zařazuje do výuky. Cíleně je tak možné s žákem pracovat na odstranění trémy při hře, rozvíjení rytmu, hudební představivosti, uvolnění, relaxace a paměti.

Tel: 724 981 634

mail: ritzerova@seznam.cz


Jiří Švec, DiS.

kytara, elektrická kytara

Láska k hudbě ho zasáhla v 6 letech, kdy začal hrát na kytaru a věnovat se zpěvu. Později se na střední škole přidalo i divadlo, které se stalo jeho celoživotní náplní. Prošel mnoha hudebními projekty (např. Little Crocus, Holden či Loudky) a je zakladatel a ředitel hudebního festivalu Rock iN Roll. Dále pracuje jako jednatel společnosti RiR s.r.o. provozující Beachcamp Nová Role. Momentálně se věnuje umělecké činnosti jak v divadle, tak v TV produkci. Vidět ho můžete na prknech Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu, kde byl obsazen do několika hlavních rolí v muzikálech jako jsou například Kdyby tisíc klarinetů či Musíme si pomáhat. V televizní tvorbě ho můžete občas zahlédnout v seriálech jako je například Modrý kód, Ulice, První mise, Zoo a další. Svůj hlas propůjčil také dabingovým společnostem jako je SDI studio, Median či LS Productions (pracující hlavně pro Netflix). K dispozici má i vlastní nahrávací studio. V neposlední řadě se živí jako skladatel scénické hudby pro různé divadelní projekty a jako hlasový specialista. Hraje na kytaru, piáno, ukulele a další hudební nástroje. Na Zuš Nová Role vyučuje kytaru od roku 2011.

Tel: 776 400 551

mail: info@jirkasvec.cz


Aleš Janoušek, dipl.um.

lesní roh, zobcová flétna

Karlovarský rodák Aleš Janoušek, dlouholetý první sólohornista Karlovarského symfonického orchestru. Po studiích na SPgŠ v Karlových Varech a Pražské konzervatoři působil 2 roky ve Státní opeře v Praze. Kromě dalších hudebních těles po celé ČR působí i v Českém národním symfonickém orchestru, kde spolupracoval s řadou osobností světové hudby např. Cecilí Bartoli, Enniem Morricone - se kterým hrál více než deset let a natáčel v londýnském studiu Abbey Road hudbu k filmu The Hateful Eight, Placidem Domingem, Josém Carrerasem, Annou Netrebko, Piotrem Beczalou a spoustou dalších. Díky svému povolání, které on sám považuje spíše za koníčka, procestoval téměř celý svět. Rok 2023 považuje za rok splnění svého snu: v rámci amerického turné ČNSO si zahrál v legendární Newyorské Carnegie Hall.
Volný čas, tráví nejraději v karlovarských lesích se svou fenkou německého ovčáka Hessie, a nebo na ledě -lednímu hokeji se věnuje už 45 let.

mail: janousek.ales@gmail.com


Libuše Smetanová

klavír, korepetice

Absolventka konzervatoře v Plzni v oboru Hra na klavír. Účastnila se akreditovaných vzdělávacích seminářů např: Práce s žáky se speciálními potřebami, Hra na klavír s žáky předškolního a školního věku, Padagogika, Psychologie, Metodika Hra na keyboard, POP zpěv a mnoho dalších. Její žáci se doposud umisťovali v okresních a krajských kolech Celostátní soutěže ZUŠ na předních místěch. V současné době působí jako pedagog Hry na klavír v ZUŠ Nová Role a ZUŠ Chodov. Aktivně vystupuje na české i zahraniční scéně ve hře na keyboard a pop zpěv.

mail: slunicko612@seznam.cz
Galina Vildová

výtvarná tvorba, keramika, přípravná estetická výchova

Absolventka Střední průmyslové školy keramické, Karlovy Vary ve studijním oboru - výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Dále absolvovala studium pedagogiky na NIDV Karlovy Vary. Pedagogická praxe od roku 1990. Sebevzdělávání, profesní rozvíjení: Keramika - Točení na hrnčířském kruhu, Becherova vila, pod vedením keramika p. Žemličky. Celostátní setkání učitelů výtvar. oboru ZUŠ, Plzeň. Od roku 2005, vyučuje na ZUŠ Nová Role, Výtvarný obor. Během výuky rozvíjí dětskou fantazii a tvůrčí schopnosti žáka, připravuje žáky k talentovým zkouškám na umělecké školy s výtvar. zaměřením.

mail: cerna.galina@seznam.czRadoslav Šulc

bicí nástroje

Pochází z Bečova nad Teplou, kde jako prvňáček navštěvoval koncerty v místní Lidové škole umění. Na těchto koncertech ho uchvátil taneční orchestr a hlavně bubeník. Díky tomu začal hrát a zamiloval se do bicích nástrojů, které posleze na LŠU studoval. Poté začal pravidelně  navštěvovat hodiny na státní konzervatoři u prof. Milana Adamce. Prošel několika hudebními tělesy různých žánrů, včetně působením v Karlovarském Hudebním divadle. Vyučováním bicích nástrojů se věnuje přes dvacet let.

mail: radoslavsulc@outlook.cz


Eva Petrlíková

zobcová flétna, příčná flétna, klavír

Vystudovala Konzervatoř v Plzni ve hře na příčnou flétnu pod vedením prof. Filipovského a V. Žilky. Její praxe započala roku 1968 a od té doby je aktivní pedagog hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hry na klavír. Jejími praovišti se staly ZUŠ v Ostrově, Karlových Varech, Chodově a nyní vyučuje v ZUŠ Nová Role. Bohaté pedagogické zkušenosti ve hře na příčnou flétnu přinesly jejím žákům mnohá ocenění. Učení žáků je jejím celoživotním  posláním a přináší jí mnoho radosti.

mail: auto.chodov@seznam.cz


Karel Švec

zpěv, sborový zpěv

Absolvoval Specializované účelové studium pro populární hudbu (lidová konzervatoř PRAHA). Obor zpěv pod vedením Laďky Kozderkové a zasloužilého umělce Jana Soumara. Při studiu spolupracoval jako sólista orchestru Modul X – Praha. Je aktivním hudebníkem již od učňovských let. Hrál na klarinet v LŠU Nová Role. Později saxofon, bicí nástroje a kytara. Učí v ZUŠ Nová Role od roku 1999. Snaží se pomocí nahrávacích zařízení pro hudbu i video motivovat své žáky k lásce k hudbě a její interpretaci.

mail: carlex@seznam.cz


Tatiana Skalková

housle, violoncello, klavír

Vystudovala hudební akademie v Kazani a Moskvě. Působila jako koncertní mistr Státního komorního orchestru a poté byla angažována v divadle Helikon-Opera v Moskvě. Od roku 1994 působila jako koncertní mistr Západočeského symfonického orchestru, kde koncertovala i sólově a zároveň působila v orchestru Virtuosi di Praga. Od roku 2004 ůsobí jako zástupce koncertního mistra v KSO. Současně vyučuje hru na housle, violoncello a klavír v ZUŠ Nová Role.

mail:


Jan Vacula

pozoun, zobcová flétna, trubka

Svou hudební kariéru začínal v Karlových Varech hrou na zobcovou flétnu, klarinet a nakonec si jako svůj hlavní nástroj zvolil trombon. Po absolvování konzervatoře nastoupil u vojenské hudby v Plzni a pak v Karlových Varech jako koncertní mistr. V součastnosti je členem symfonického orchestru Karlovy Vary. Věnuje se pedagogické činnosti která je logickým vyústěním každého aktivního hudebníka. Jeho cílem je vytvořit dětem ve škole takové prostředí, na které se budou těšit.

mail: jan.vacula@seznam.cz


Ivo Haitinger

kytara, basová kytara, lesní roh

Vystudoval Konzervatoř v Plzni v oboru Hra na lesní roh a na konzervatoři v Teplicích odmaturoval z předmětu Hra na kytaru. Dále působil 20 let jako aktivní hráč v Karlovarském symfonickém orchestru. V současné době vyučuje v ZUŠ Nová Role předměty Hra na kytaru a Hra na lesní roh.

mail: haitingeri@seznam.cz 


Jana Aubrechtová

klavír

Mgr. Veronika Zábranová

 klavír

Petr Samec, dipl. spec

hudební nauka, zobcová flétna, trubka, bicí nástroje

Mgr. Barbora Sterziková

výtvarná tvorba