Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje dělíme na tři základní skupiny: rytmické, melodické a perkusní. Bicí nástroje jsou zastoupeny jak ve velkých orchestrech, tak v pop, rock, folk, jazz kapelách nebo různých jiných formacích. Žák si během studia osvojí základy hry na všechny tři skupiny bicích nástrojů. Ty pak dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Naučí se číst notový zápis pro bicí nástroje, získá přehled o vývoji a historii nástroje, bude mít přehled o hraní doprovodů v různých hudebních stylech, dokáže si naladit své bicí nástroje. Pro přijetí se předpokládá patřičná fyzická vyspělost žáka, nutná k technickému zvládnutí nástroje.

Studijní zaměření se uskutečňuje v povinných vyučovacích předmětech: Hra na bicí nástroje, Hudební nauka a ve vyšším ročníku v jednom povinně volitelném předmětu: Orchestrální hra, Komorní a souborová hra, Sborový zpěv.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky


Vyučující:

Radoslav Šulc: ZUŠ Nová Role

Petr Samec: pobočka v Novém Sedle