Kontakt

Základní umělecká škola Nová Role,

příspěvková organizace

Chodovská 236/6 Nová Role 36225


E-mail
novarolezus@gmail.com

Telefonní číslo
+420 725 925 089 ( kancelář )

+420 724 981 634 ( zástupce ředitele )

ID datové schránky: bakpim7

IČ: 061 34 238


spolupráce se ZŠ Nové Sedlo

odloučené pracoviště

Masarykova 425

35734 Nové Sedlo