Kontaktujte nás

Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace

Chodovská 236/6  Nová Role 36225

email:   novarolezus@gmail.com

mob.:    +420 725 925 089 (kancelář)

ID datové schránky:     bakpim7 

IČ:  061 34 238