Smyčcové nástroje

1. Hra na violoncello

V současné době je violoncello v celosvětovém měřítku jedním z hudebních nástrojů, který skladatelé nejčastěji používají. Hra na tento nástroj plně rozvíjí všechny složky hudebních schopností hráče, jako je smysl pro intonaci, rytmus, kvalitu tónu a přirozené frázování. V hudební praxi se uplatňuje violoncello jako nástroj sólový s průvodem klavíru i bez něho, v kombinaci s různými nástroji v komorní i orchestrální hře. 

Toto vše je možno využít ve sféře amatérské či profesionální. Učební osnova je proto sestavena tak, aby každý žák získla takové základy odborného vzdělání, které by mu umožnily uplatnit se podle svých schopností a zájmů.

Délka studia:

První cyklus: 7 let                                            

Druhý cyklus: 4 roky

2. Hra na housle 

Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění v sólové a komorní hře, v orchestrech symfonických, komorních, tanečních a téměř ve všech druzích folklórních souborů profesionálních i amatérských. Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby každý žák získal základy odborného vzdělání, které by mu umožnily uplatnit se podle jeho možností a zájmů a k uplatnění svých dovedností na školních i veřejných vystoupeních.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

3. Hra na kontrabas

Žákům poskytujeme kompletní průpravu k praktickému využití tohoto nástroje. V hodinách se zabýváme nejen technikou hry a studiem základní literatury, ale také žáky připravujeme na budoucí uplatnění v orchestru, v jazzových, folkových nebo dokonce folklorních kapelách, kde jsou hráči na kontrabas velmi žádaní.

Žáci se naučí ovládat repertoár jazzových standardů, zahrát basový doprovod lidových písní a také improvizovat.

V individuální výuce se zaměřujeme zejména na interpretační dovednosti. Žáci se seznámí s nástrojem po technické stránce, osvojí si správný postoj a držení smyčce. Naučí se uplatňovat zásady pro stylovou hru skladeb různých žánrů a interpretovat skladby s osobitým přístupem. Připravují se k souhře a zkouší improvizovat.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

4. Vyučující

Tatiana Skalková: Hra na housle, Hra na violoncello

Ivo Haitinger: Hra na kontrabas