Dechové nástroje

1. Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna patří k nejoblíbenějším dechovým nástrojům. Široké uplatnění nachází v hudbě všech stylů a žánrů, v obsazení komorním i orchestrálním i jako sólový nástroj. Vzhledem k tomu, že je naše škola vybavena dětskými nástroji menších velikostí, lze na příčnou flétnu přijímat žáky již od 7 let, vždy však záleží na individuální fyzické vyspělosti žáka a dohodě s pedagogem. Školní příčné flétny lze začínajícím žákům pro počáteční období studia zapůjčit.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

2. Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna je krásný hudební nástroj s bohatou historií a literaturou. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení se s instrumentální hudbou, děti školního věku se mohou přes různé hry, lidové písně a renesanční tance propracovat ke složitějším kompozicím barokním i moderním. Profesionálním hráčům se pak otevírá široký repertoár od středověku po současnost včetně nejnáročnějších skladeb.
Hlavním cílem studia na ZUŠ je rozvoj sluchové představivosti a schopnosti hudebního vyjádření žáka. Ke hře na zobcovou flétnu neodmyslitelně patří i interpretace skladeb řady stylových období, zdobení i různé druhy improvizace. Repertoár nástroje umožňuje od poměrně útlého věku žáka věnovat pozornost i hudbě komorní a ansámblové.

Postupně se ke studiu k zobcové flétně sopránové přidává zobcová flétna altová, tenorová a basová.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

3. Hra na pozoun

Uplatnění pozounu je velice široké. Od komorní hry, přes symfonický orchestr až k sólové hře. Dále také ve všech dechovkách a tanečních orchestrech.  Individuální výuka je zaměřena na ovládnutí nástroje po stránce technické (správné držení, dýchání, nasazení nátrubku na rty, prstoklad), hru z listu, přípravu k souhře a základy improvizace.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

4. Hra na trubku

Trubka má velmi široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech – v klasické hudbě, dechové hudbě, jazzu, popu aj. Hráč na tento nástroj tón tvoří, a velkou výhodou a předpokladem je dobrý hudební sluch. Od samotného začátku výuky musí žák vlastnit nátrubek. S výběrem vhodného nátrubku pomůže vyučující hry na trubku. Na trubku hráč tón tvoří svojí sluchovou představivostí, uvolněným dechem a vibrací rtů pod nátrubkem, který je opřený o přední zuby. Proto se doporučuje začít s hrou na nástroj až po vývinu druhých předních zubů.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

5. Hra na lesní roh

Lesní roh je využíván v široké žánrové oblasti. Důležitou roli hraje v tzv. vážné hudbě: v komorních seskupeních, velkých symfonických orchestrech. Má uplatnění také jako sólový nástroj. Pro jeho sametový zvuk je používán ve všech stylech hudby (dechová, lidová, populární, jazzová….) Individuální výuka je zaměřena na ovládnutí nástroje po stránce technické (správné držení, dýchání, nasazení nátrubku na rty, prstoklad), hru z listu, přípravu k souhře a základy improvizace.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

6. Vyučující

Jaromír Marouš: zobcová flétna, pozoun

Lucie Ritzerová: příčná flétna, zobcová flétna

Eva Petrlíková: příčná flétna, zobcová flétna

Ivo Haitinger: lesní roh

Jan Vacula: zobcová flétna, pozoun, trubka

Patrície Šmídová: zobcová flétna, lesní roh

Petr Samec: zobcová flétna, trubka

Miroslav Šoltész: zobcová flétna, trubka