Přípravná estetická výchova

Studijní zaměření Přípravná estetická výchova se uskutečňuje před I. stupněm základního studia a je určeno především pro žáky ve věku 5 let. Přípravná estetická výchova (dále jen PEV) je ucelený komplexní systém, který propojuje všechny umělecké obory. Realizuje se ve vyučovacích předmětech Přípravná hudební výchova a Přípravná výtvarná výchova 1 hodinu týdně v každém vyučovacím předmětu. Všechny vyučovací předměty probíhají v součinnosti a návaznosti ve stejný den. Po absolvování 1. ročníku PEV má dítě na základě ústního doporučení pedagogů PEV možnost volit přestup do přípravného studia zvoleného oboru. V tomto případě je studium PEV jednoleté a o zařazení žáka do přípravného studia zvoleného oboru rozhoduje ředitel školy. V ostatních případech je žák povinen dokončit 2 roky tohoto studijního zaměření.

Vlastní koncepce PEV využívá přirozených schopností a potřeb dítěte předškolního věku. Představuje ucelený komplexní systém, který v sobě od samého počátku působení na žáka propojuje všechny umělecké obory, které se v naší škole vyučují. Cílem PEV je možnost odborného vedení žáků ve všech oborech v součinnosti a návaznosti, zpracování společných témat, hledání souvislostí mezi jednotlivými obory, působení na žáka všemi výrazovými prostředky vycházejícími z daných oborů, podněcování tvořivosti a fantazie žáků prostřednictvím pohybových her, písní a jednoduchých výtvarných technik tematicky volně vzájemně propojených.

Poznámky:

* vyučovací předmět podle zvoleného studijního zaměření s minimální hodinovou dotací

(např. flétna, housle, klavír, VO)

Vyučující:

Galina Vildová ( výtvarná část )

Lucie Ritzerová ( hudební část )