O škole

Hudební škola v Nové Roli začala vyučovat pod názvem LŠU v roce 1966 jako pobočka LŠU Stará Role v budově tehdejší zvláštní školy. V říjnu roku 1967 byla hudební škola přemístěna do uvolněné budovy Městského národního výboru. 1. 11. 1969 byla škola osamostatněna, jejím ředitelem byl jmenován Miroslav Březina. Škola měla k dispozici 7 učeben. V roce 1979 byla dokončena přístavba dalších učeben a velkého koncertního sálu.

Ve škole působil úspěšný orchestr Rolavanka, který vyhrával soutěže a přehlídky dechových hudeb a o častá vystoupení v tuzemsku i v zahraničí neměl nouze.

V roce 2016 se škola přestěhovala do prostor bývalého kina, kde využívá osm učeben pro hudební i výtvarný obor a koncertní sál s 295 místy. Zřizovatelem školy je město Nová Role. Budova je majetkem města Nová Role. Škola má odloučené pracoviště v Novém Sedle.

Škola sídlí v budově, která byla v roce 2016 adaptována pro účely ZUŠ a je v majetku města Nová Role. Má k dispozici 8 moderně vybavených učeben a velký koncertní sál.

Materiální vybavení školy je léta rozšiřováno a systematicky obnovováno. Škola disponuje množstvím hudebních nástrojů, které zapůjčuje začínajícím žákům. V učebně hudební nauky mohou žáci pracovat s interaktivní tabulí, výtvarný obor má k dispozici vlastní keramickou pec.

Škola má kromě spolupráce s ostatními ZUŠ v regionu velmi čilé zahraniční kontakty. Ty navazují zejména na partnerské aktivity města Nové Role s německým Rittersgruenem

ZUŠ Nová Role spolupracuje se ZŠ Nové Sedlo, kde má také svou pobočku. Zde se vyučují předměty: Hra na zobcovou flétnu, Hra na klavír, Hra na bicí nástroje, Hra na kytaru, Hra na trubku, Hudební nauka a Výtvarná tvorba.