Strunné nástroje

1. Hra na kytaru

Kytara patří v současné době k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný, ve spojení s ostatními nástroji především v komorní hudbě, taneční jazzové atd. Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby žák získal takové dovednosti, které mu umožní uplatnit se podle schopností a zájmu v oblasti amatérské, neo v dalším odborném studiu.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

2. Hra na elektrickou kytaru

Velkému zájmu se v součastnosti dostává také elektrické kytaře, jejíž výuku nabízíme také v naší ZUŠ. Oproti klasické kytaře má širší škálu praktického využití, jako například hra v nejrůznějších souborech a jiných uskupení. Velikou výhodou je také užití kytarových efektů a s nimi související možnosti: změny barvy zvuku, změna výšky tónů, možnosti zpoždění zvuku a dalších efektů.

Záměrem výuky je nejen zvládnutí nejrůznějších technických a výrazových prvků dané skladby, ale i snaha o elementární imrovizaci na podkladu nejrůznějších akordických kadencí, jazzových standardů či tzv. bluesové dvanáctky.

Výuka s sebou přináší nejen hodnotné praktické a teoretické znalosti a dovednosti, ale i důležité pracovní návyky, uvědomění si zodpovědnosti za výsledky kolektivní práce a především radost z podařených vystoupení na koncertních pódiích.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

3. Vyučující

Jaromír Marouš: kytara, elektrická kytara

Ivo Haitinger: kytara, basová kytara

Jiří Švec: kytara, elektrická kytara