Klávesové nástroje

1. Hra na klavír

Klavír patří v naší škole k těm nejžádanějším hudebním nástrojům v  hudebním oboru. Vedle sólové hry na nástroj vyučujeme také čtyřruční hře, hře z listu, doprovodu jiného nástroje, elementární improvizaci a komorní hře. V průběhu studia vedeme žáky k pravidelným vystoupením na třídních, interních i veřejných koncertech školy. Nejlepší žáci se pak účastní různých soutěží. Individuální výuka je zaměřena na ovládnutí nástroje po stránce technické, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla, hru z listu, přípravu k souhře a základy improvizace. Hlavním cílem je však radost z hudby a z vlastního tvoření.

Délka studia:

První cyklus: 7 let

Druhý cyklus: 4 roky

2. Vyučující

Eva Petrlíková

Tatiana Skalková

Libuše Smetanová

Jana Aubrechtová ( odloučené pracoviště Nové Sedlo)