Informace ke studiu HN


Omluva nepřítomnosti žáka v hudební nauce

Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Je však nutné přinést následující hodinu omluvenku podepsanou zákonným zástupcem. Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte prosím své dítě buď telefonicky na tel. čísle +420 724 981 634 nebo e-mailem na adresu: novarolezus@gmail.com.


Pomůcky do hudební nauky

PHV – přezůvky, psací potřeby (většinou tužka, guma, pastelky)

1. až 5. ročník – přezůvky, psací potřeby, učebnice dle doporučení vyučujícíhoZávazné termíny testů z HN pro všechny ročníky


Pololetní test:    15. 1. - 16. 1. 2023 , náhradní termín 22. 1. 2023

Závěrečný test: 10. 6. - 11. 6. 2024, náhradní termín 17. 6. 2024

žáci vyplní test v době své hodiny, žáci individuálního plánu přijdou vyplnit test ve vybraný den od 16:00 - 18:00Závazné termíny pro žáky individuálního studia HN


Pracovní listy společně s učební látkou posílá učitel HN e-mailem zákonému zástupci žáka

1. čtvrtletí:

  • odevzdání vyplněných pracovních listů do 6. -7. 11. 2023
  • konzultační hodiny ( po předchozí domluvě ) 30. 10. 2023 od 18:00-19:00 hod. , 1. 11. 2023 od 18:00-19:00 hod.

2. čtvrtletí:

  • odevzdání vyplněných pracovních listů do 8. - 9. 1. 2024
  • konzultační hodiny ( po předchozí domluvě ) 8. 1. 2024 od 18:00-19:00 hod., 10. 1. 2024 od 18:00-19:00 hod.

Pololetní test: 15. 1. - 16. 1. 2024 , náhradní termín 22. 1. 2024


3. čtvrtletí:

  • odevzdání vyplněných pracovních listů do 15. - 16. 4. 2024
  • konzultační hodiny ( po předchozí domluvě ) 8. 4. 2024 od 18:00-19:00 hod., 10. 4. 2024 od 18:00-19:00 hod.

4. čtvrtletí:

  • odevzdání vyplněných pracovních listů do 3. - 4. 6. 2024
  • konzultační hodiny ( po předchozí domluvě ) 5. 6. 2024 od 18:00-19:00 hod.


Závěrečný test: 10. 6. - 11. 6. 2024 , náhradní termín 17. 6. 2024Požadavky k pololetním a závěrečným testům z HN