Podmínky přijetí ke studiu na ZUŠ


Vážení rodiče a zájemci o studium v základní umělecké škole.
Vyplnění přihlášky je první nezbytný administrativní krok. Následuje vykonání přijímací zkoušky pod dohledem našich pedagogů.

Žádosti o přijetí přijímáme před přijímacími zkouškami elektronicky:

Hudební obor

Při přijímacím řízení se posuzuje psychická a sociální zralost, základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus, případně fyzické dispozice pro studium daného nástroje prostřednictvím těchto činností: uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zazpívá podle sluchu tón zahraný na nástroj, zopakuje vytleskaný rytmus.

Výtvarný obor

Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést si k zápisu domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.