Rozvrh hodin PEV

Pondělí


Výuka PEV se skládá ze dvou na sebe navazujícíh hodin

PEV výtvarná část

15:10 - 15:55 


PHV + PEV hudební část


16:00 - 16:45