O studiu na ZUŠ

Naší prioritou je probuzení lásky k umění u dětí v kterémkoliv věku. Chceme podat žákovi pomocnou ruku při objevování světa hudby a výtvarného umění a jeho prostřednictvím mu zároveň pomoci objevovat svůj vlastní niterný svět.

Pravidelným vystupováním a prezentací dosažených výsledků na veřejnosti učíme žáky zodpovědnosti za svůj výkon, budujeme jejich sebevědomí. Učíme se překonávat těžkosti a překážky, být trpěliví a jít za svým cílem. Účinkováním v komorních i větších souborech se učíme být součástí týmu, kde má každý zodpovědnost za svůj úkol, spolupráci s ostatními, toleranci a ohleduplnosti.

Výuka v ZUŠ je organizována jako systematické dlouhodobé hudební vzdělávání a probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů plně kvalifikovaných pro daný předmět. Kvalita hudební a výtvarné výuky na ZUŠ je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí a zákonitě se tím odlišuje od volnočasových aktivit jako jsou zájmové kroužky, kurzy atd.

V naší škole žáci mohou navštěvovat obor Hudební, Výtvarný a Přípravnou estetickou výchovu.