Navštívili jste stránky Základní umělecké školy v Nové Roli, která poskytuje vzdělávání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném a pro předškoláky v Přípravné estetické výchově. Žáci se tak připravují pro následné vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Žáci výtvarného i hudebního oboru se každoročně účastní celé řady přehlídek, festivalů a soutěží.

Pokud jste přátelé, žáci či rodiče žáků naší školy, můžete se přihlásit do uzavřené skupiny na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/1042468736186979


Aktuálně v naší ZUŠ


Závěrečný koncert žáků 13.6.2024 od 17:00 hod. v sále ZUŠ Nová Role.


Kontaktujte nás


Základní umělecká škola Nová Role

Chodovská 236/6 Nová Role 36225

email: novarolezus@gmail.com

mob.: +420 725 925 089 (kancelář)

ID datové schránky: bakpim7

IČ: 061 34 238

spolupráce se ZŠ Nové Sedlo

odloučené pracoviště

Masarykova 425

35734 Nové Sedlo